Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Nu kan du registrera både ägarskifte och leasing digitalt

I augusti kom möjligheten att göra ägarskiften digitalt och nu kommer nästa del – registrering av leasing digitalt. Tack vare detta kan alla privatpersoner över 18 år med svenskt personnummer och alla juridiska personer med bolagsrepresentanter, som uppfyller kraven, anmäla och signera ägarskiften och registrering av leasing med Bank-ID direkt i sitt användarkonto här på travsport.se.


Nu kan såväl ägarskiften som leasing där båda parter har ett användarkonto på travsport.se och uppfyller villkoren, det vill säga är privatpersoner över 18 år med svenskt personnummer eller juridiska personer som har bolagsrepresentanter med fullmakt som uppfyller samma krav, göras digitalt och signeras med svenskt Bank-ID.

Om det är flera personer som tillsammans ska köpa eller leasa en häst krävs att samtliga köpare/leasingtagare uppfyller villkoren och kan signera med Bank-ID. För säljaren/uthyraren är det endast företrädaren som ska signera. Som delägare i det säljande/uthyrande ägarskapet kan man dock se status på ägarskiftet/leasingen under hela processen.

Detta behövs för att kunna använda digitalt ägarskifte/registrera leasing digitalt:

Som privatperson

  • att du har svenskt personnummer och är över 18 år
  • att du har ett användarkonto på travsport.se
  • att du har ett svenskt Bank-ID

Som juridisk person

  • du själv eller någon annan är registrerad som bolagsrepresentant med fullmakt för användarkonto hos Svensk Travsport
  • bolagsrepresentanten har svenskt personnummer och är över 18 år
  • bolagsrepresentanten har ett användarkonto på travsport.se
  • bolagsrepresentanten har ett svenskt Bank-ID

Utöver villkoren ovan krävs det för registrering av leasing också att hästen är i tävlingsbar ålder, inte har någon spärr och att den som leasar inte är inblandad i nuvarande ägande av hästen. Svensk Travsport registrera endast leasing för tävlingsändamål.

Observera att den som är registrerad som bolagsrepresentant med fullmakt har tillgång till tjänsterna direkt. Om du har en eller flera bolagsrepresentanter för ditt bolag och inte vill att denna person ska kunna anmäla ägarskiften/registrera leasing eller signera dessa behöver du återkalla fullmakten.

Blanketter för att ansöka om samt återkalla fullmakt finns i rutan nedan. Där finns också en länk till att ansöka om ett gratis användarkonto här på travsport.se.