Foto: Svensk Travsport

Hästvälfärd och hästägare i fokus i höst

Sommaren brukar vanligtvis vara när travsporten är som bäst och publikfesterna störst. I år blev det såklart inte lika stora publikskaror som kunde närvara på plats under sommarens storlopp men alla banor gjorde så mycket de kunde för att åter öppna sina dörrar. Men mycket återstår ännu innan vi kan välkomna alla tillbaka och öppna våra anläggningar fullt ut igen.


Det har varit glädjande att se hästägare och publik tillbaka på travtävlingarna igen, om än i mindre skala. Det märks också tydligt på kuskar, tränare och skötare att det är väldigt mycket roligare att tävla inför publik. Det är tydligt att travsporten, liksom alla andra sporter, behöver en levande och engagerad publik.

Dock kommer stallbackarna fortsätta att vara stängda då de fortfarande är en strikt arbetsplats så länge vi har restriktioner gällande publik. Det är extremt tråkigt att inte ägare och uppfödare får vara på plats och träffa sina hästar på tävlingsdagen, men vi måste orka hålla i lite till. Jag har varit i kontakt med flera banor för att lyssna av hur de har hanterat hästägarna under publikrestriktionerna. Lösningarna är många och lite olika mellan banorna, men det är tydligt att hästägarna är en väldigt prioriterad målgrupp.

Just aktiviteter riktade mot hästägare är något som kommer vara i fokus framöver från både Svensk Travsports och alla banors sida. Hästägarna är viktiga och vi måste gemensamt arbeta för att förstärka upplevelsen att äga häst. Ett exempel är att vi nyligen presenterade möjligheten att göra ägarskiften digitalt, en mycket efterlängtad funktion som ska göra det enklare och smidigare att bli hästägare. Under hösten lanseras också det nya digitala entrékortet. Förutom att göra det smidigare att få sitt kort och uppdatera det år från år så ger det också alla banor och Svenskt Travsport en möjlighet att kommunicera och premiera alla hästägare. Håll utkik efter mer information under hösten!

Fortsatt fokus på hästvälfärd

I början av juli sattes återigen hästvälfärdsfrågan och vårt användande av körspö i fokus. Länsstyrelsen i Skåne valde att döma travtränaren Joakim Lövgren till ett års förbud att använda körspö i travlopp. Länsstyrelsens agerande och process i detta ärende har varit helt annat än brukligt och därför valde Svensk Travsport att stötta Joakim Lövgren i överklagandet till Länsstyrelsen. Men detta fall visar hur otroligt viktigt det är att vi tar frågan om hästvälfärd på allvar, annars kommer det här ärendet att upprepa sig.

För mig är arbetet för hästars välmående givetvis i fokus hela tiden.  Det handlar dels om en schysst sport med ett aktivt antidopningsarbete, dels att vi utvecklar vårt reglemente så att hästvälfärden genomsyrar det i alla delar. Just frågan om rätt användande av körspöt kommer vara fortsatt aktuell under hösten. Svensk Travsports styrelse har fattat ett beslut om att förtydliga och skärpa §60 i tävlingsreglementet där ordet "drivning" nu tas bort ur reglementet. Det handlar om en attitydförändring och klargörande att körspöt ska vara till för att korrigera och kommunicera med hästen. Reglementsändringen slår igenom vid årsskiftet, men redan under hösten kommer måldomare i en övergångsperiod att börja följa det nya reglementet fast utan att ge bestraffningar. Det blir en inlärningsperiod för alla aktiva och domare så att ändringen ger önskat resultat vid årsskiftet.

Viktigt förtroenderåd i Malmö

Nu till helgen, i samband med avgörandet av Svenskt Travderby, samlas förtroenderådet traditionsenligt i Malmö. Och även om alla förtroenderåd är viktiga så är nog det här ett av de viktigaste som genomförts på länge. Dels för att det är första gången på ett och ett halvt år som vi nu kan samlas i ett fysiskt möte, dels för att efter år av förarbete, förankring och diskussion har nu arbetet för ny organisationsform och styrmodell börjat konkretiseras. Ända sedan omregleringen av spelmarknaden och Svensk Travsports tydliga separation från ATG har det funnits ett tydligt behov av en ny styrmodell för travsporten. Utöver praktiska och ekonomiska anledningar så behövs en ny organisation för att säkerställa det lokala inflytandet och samtidigt få genomförandekraft i de beslut som fattas gemensamt.

Utöver det kommer många andra viktiga frågor tas upp som bland annat tävlingsvolym, satsningar och fokusområden kommande år, utveckling sporten och mycket mycket mer.

Förstärkningar på förbundet

Det är med stor glädje som jag nu kan välkomna två efterlängtade rekryteringar på Svensk Travsport: Liv Färndahl, chefsjurist, och Robert Karlsson, sportchef. Liv Färndahl är en mycket erfaren och kompetent jurist som går in i den nya rollen som chefsjurist och kommer vara ovärderlig för Svensk Travsports fortsatta utveckling. Lika viktig blir självklart Robert Karlsson som nu tar över rollen sportchef och får det högsta ansvaret för den sportsliga utvecklingen av travet.

Förhandlingar i Propulsionärendet

Slutligen vill jag också bara kommentera att det förra veckan har genomförts förhandlingar i Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD) gällande ansvarsfrågan kring Propulsionärendet. Det har nu gått lång tid sedan fallet uppdagades och det känns väldigt bra att ärendet nu behandlats i STAD och båda sidor har fått presentera sitt material. STAD hoppas kunna meddela sitt beslut innan septembers slut.

Oavsett utgång är det en historia som inte har några vinnare och ända sedan Svensk Travsport var klara med utredningen i oktober förra året har vi, liksom alla andra, längtat tills ärendet är slutgiltigt avgjort. På Svensk Travsport märks fallet av dagligen då vi efter vår interna utredning gått igenom hundratals instruktioner och sett över alla våra processer för regelstyrning. Ett arbete som behövde göras och som varit mycket nyttigt för hela förbundet.

Till helgen är det som sagt Svenskt Travderby, ett av den svenska travsportens absolut största och mest klassiska lopp. Men hela helgen är full av spännande tävlingar som jag också kommer att följa på plats. Och jag ser fram emot att träffa människor som jag bara träffat digitalt under ett och ett halvt år!

// Maria Croon

Publicerad den 1 september 2021. kundtjanst@travsport.se