Förslag till 2023 – STL Sommar, elitfokuserat Solvalla och bantad tävlingskalender

Storsatsning på publiksommar med STL, elitfokuserat Solvalla och en bantad tävlingskalender – där är några av förslagen som kan bli verklighet redan till 2023.
– Vi behöver anpassa och utveckla vårt tävlingsupplägg, säger Svensk Travsports vd Maria Croon.


Bakgrund till förslagen:
• Banpubliken behöver lockas tillbaka med något extra efter pandemiåren och sommaren är travsportens ess i den kampen.
• Antalet startande hästar per lopp har sjunkit under ganska många år. Utbudet behöver anpassas till efterfrågan så att de ekonomiska resurserna inte sprids för tunt över för många lopp.
• Det har under lång tid och i flera olika utredningar konstaterats att det är viktigt att olika banor har olika fokusområden. Från en tydlig nationalarena som fokuserar på elittävling, till banor som har tävlingar året runt men också en levande stallbacke, till sommarbanor som under den tävlingsfria delen av året lägger stor kraft på rekrytering och träningsmöjligheter. Att vidareutveckla den strategin är en viktig del i travsportens gemensamma affärsplan.

Här är några av de större konkreta förslagen inför tävlingssäsongen 2023 som presenterades och diskuterades under tisdagen på ett konsortiemöte där alla travbanechefer och ordföranden i sällskap och basorganisationer deltog.

STL Sommar – utökad satsning på travets högtid
Förslaget går ut på att öka STL-upplevelsen ytterligare på våra 27 största tävlingar nästa sommar och därmed göra travsommaren ännu större och roligare. Från onsdagen efter Elitloppet ända fram till Jubileumspokalen är det STL Sommar med en samordnad stor publik- och sportfest. Det sportsliga veckoupplägget blir maffigt – dubbla STL-omgångar hela sommaren. I den mån det är möjligt kommer det alltså köras STL-divisionslopp både på onsdag och lördag vilket gör att alla topphästarna och travbanor i stora delar av landet kan vara med.

Elitfokusering på Solvalla?
En tanke är att elitfokusera Solvallas tävlande ytterligare – större lopp men färre tävlingsdagar. I praktiken handlar det om att flytta fredagsluncherna från Solvalla och fokusera mer på onsdagarna. Cirka 25 vardagstävlingar skulle kunna tas bort på Solvalla, vilket skulle frigöra cirka 20 miljoner kronor att höja prispengarna främst på onsdagar. Ett steg mot en tydligare roll som nationalarena för Solvalla.

878 tävlingsdagar kan bli 825 – bättre ekonomi
Säsongen 2022 är det 878 tävlingsdagar i Sverige och antalet dagar har varit samma ända sedan 2014. Antalet lopp har sjunkit lite sedan dess men hästunderlaget har sjunkit mera. År 2014 var det i snitt 11,5 startande hästar per lopp i Sverige, ifjol var siffran 10,6 startande per lopp vilket är historiskt lågt. Det finns förstås en del fördelar med att fortsätta hålla uppe antalet tävlingsdagar men antalet tävlingsdagar behöver också anpassas efter volymen av befintliga hästar.

Till 2023 är siktet inställt på att ha cirka 825 tävlingar i Sverige, en minskning med sex procent. Förslaget, som arbetats fram i dialog med Solvalla, är att hälften av neddragningen (ca 25 dagar) skulle beröra Solvalla med den ovan nämnda elitfokuseringen medan andra hälften av neddragningen (ca 25 dagar) berör övriga banor.

Den eventuella minskningen av tävlingsdagar kommer tas av så kallade ”övriga” tävlingsdagar inom vardagstravet, det som ibland kallas saxkvällar. Även en handfull (5 av 109) breddloppsdagar kan bli berörda. För att kunna hålla uppe prispengarna och sportens resurser är det viktigt att inte skära ner bland de tävlingar där travsporten får större intäkter. Lunchtävlingarna och cirka 30 lördagskvällstävlingar kommer därför att vara kvar i tävlingsschemat. Men till skillnad från nu kommer lördagskvällarna nästan alltid bestå av breddloppstävlingar.

Återkommande superdag på Solvalla – Kriteriet, Oaks, Masters och UET Grand Prix?
Kan europeiska storloppet UET Masters återuppstå och då kombineras med UET Grand Prix för en riktig superdag, där det oftast är Solvalla och Vincennes som arrangerar vartannat år? Det funderar den europeiska travunionen UET på även om mycket återstår att lösa. Tanken är att Masters och Grand Prix alltid ska köras andra helgen i oktober (fredag eller lördag). För svensk del är ambitionen att kombinera detta med Kriteriehelgen på Solvalla. Det skulle i så fall medföra att Kriteriehelgen byter plats med SM-dagen i kalendern från 2023, och Kriteriet och Oaks körs därmed två veckor senare än vanligt.

Travsällskapen och de aktivas organisationer kommer nu fortsätta diskutera förslagen. Beslut om tävlingsschema och STL-planering fattas av Svensk Travsports styrelse och dessa frågor kommer behandlas formellt där först under sensommaren.

Publicerad den 27 april 2022. kundtjanst@travsport.se