Foto: Petri Johansson, TR Bild

Justerad beräkning av italienska prissummor

Från 2023 justerar vi metoden att översätta italienska prissummor till svenska prissummor. Därmed kommer alla nordiska länder att beräkna italienska prissummor på samma sätt, och det rimmar även med hur bland annat Frankrike räknar. I praktiken betyder det att italienska gästhästar belastas med en något högre startprissumma när de ska tävla i svenska lopp.


När en utlandsregistrerad häst kommer till Sverige för att tävla så översätts hästens startprissumma till svenska kronor. Den beräkningen hanteras av Svensk Travsport enligt överenskomna internationella växlingskurser. Metoden att översätta just italienska prissummor har dock skiljt sig lite mellan olika travländer, vilket beror på att i Italien redovisar man prispengarna på ett annorlunda sätt i resultatlistorna.

I svenska resultatlistor är det ju hästägarens prispengar som redovisas och inget annat. Hela prissumman betalas till hästägaren, och om tränare/kusk tar ut någon provision så regleras det via enskilda avtal mellan parterna. I italiensk travsport delas ägarprispengarna och provisionerna upp redan i resultatlistan. Där redovisas vilken del av prispengarna som hästägaren får, men även de belopp som betalas av banan direkt till tränaren respektive kusken i provision enligt fast avtal.

Men vilka av dessa olika summor ska belasta hästens startprissumma? Här har travländerna tolkat det lite olika när de översatt italienska prissummor till sina egna. I Sverige har vi hittills inte räknat in provisionerna i prissumman från italienska lopp. Men från och med 2023 kommer ST att räkna in italienska tränar- och kuskprovisionen i hästens startprissumma när vi översätter italienska prissummor till svenska. Vi kommer dock även i fortsättningen inte räkna in uppfödarprovisionen. Även Danmark ändrar och det gör att från 2023 räknar de nordiska länderna på samma sätt när vi översätter italienska prissummor.

Vad betyder det i praktiken?

  • För alla hästar som startar i Italien 2023 och framåt kommer kusk/tränarprovisionen räknas in i hästens prissumma när prispengarna översätts till svenska.
  • För svenskregistrerade hästar som tävlat i Italien fram till 2022, görs ingen omräkning av startprissumman.
  • För hästar registrerade i Italien som ska tävla i Sverige 2023 och framåt, räknas hästens startprissumma enligt den nya beräkningsmetoden. (Dessutom: För dessa hästar krävs även att italienska förbundet skickar både certifikat och racing card till ST senast vid startanmälningstiden för utländska hästar. Läs mer om det via länken nedan).
  • Den justerade metoden i sig gör att italienska startprissummor beräknas ca 17-18 procent högre än tidigare. Men ytterligare en faktor som påverkar utlandsregistrerade hästars startsummor är valutakursernas årliga växlingar. Inom travsporten ändras växlingskurserna vid varje årsskifte och sedan ifjol har ju svenska kronan sjunkit i värde gentemot både dollarn och euron. I praktiken betyder detta att alla eurolandsregistrerade hästar "kommer stå lite sämre inne" i de svenska loppen 2023. Och motsatt kan svenska hästar få lite lägre startprissumma när de besöker euroländer. Den exakta växlingskursen fastställs av UET i slutet av december. Vi återkommer med detaljer kring årsskiftet.