Foto: Svensk Travsport

Travets valutakurser 2023 – utlandsregistrerade hästar ”står hårdare inne” i svenska propositioner

UET har nu fastställt travsportens valutakurser för 2023. Svenska kronan har försvagats under året gentemot de flesta andra valutorna. För travsportens del kommer därför utländska hästars prissummor räknas lite högre när de ska tävla i svenska lopp nästa år. Och motsvarande kommer svenskregistrerade hästar att "stå enklare inne" i lopp utomlands eftersom våra hästars prissummor räknas lite lägre.


Inför varje årsskifte fastställer UET vilka valutakurser som ska gälla inom travsporten under året. Dessa valutakurser används när hästar tävlar utanför sitt eget hemland och påverkar hur startprissummorna beräknas för hästarna i startlistan.

Under 2022 har en euro räknats som 10,26 svenska kronor men 2023 är det 10,90. En skillnad på ungefär 6 procent. Det innebär att en häst tränad i t ex Finland eller Tyskland får sin startprissumma beräknad 6 procent högre när den ska tävla i Sverige nästa år. Även dansktränade (6 procent) och norsktränade (4 procent) hästar kommer att få sin prissumma lite högre beräknad i svenska lopp. Och importerar du en häst ifrån USA år 2023 så får den 13 procent högre startprissumma jämfört om samma häst hade importerats 2022.

Omvänt när svenskregistrerade hästar ska anmälas till utländska lopp. Våra hästar står alltså lite billigare inne i utländska propositioner efter årsskiftet.

Notera att startprissumman styrs av vilket land hästen är registrerad i, det är alltså inte hästens födelseland som avgör. En utlandsfödd häst som redan är definitivt importerad till Sverige hanteras som en svensk häst och får därför inte någon omräknad startprissumma.

Prispengarna betalas ut efter dagskurs
UET:s årliga valutakurser påverkar hur travsporten beräknar startprissummor, men det är viktigt att påpeka att de faktiska prispengarna betalas ut till ägarna efter dagsaktuell valutakurs vid utbetalningstillfället. Det som hästägaren faktiskt får i plånboken bestäms alltså inte av UET-kursen.

Kan se konstigt ut i startlistan
För utlandsregistrerade hästar som ofta tävlar i Sverige får valutaväxlingen ibland konsekvenser som kan se konstiga ut. Vi tar som exempel en dansk debutant som vinner ett nollopp på Jägersro i slutet av december och tjänar 30 000 kronor. När samma häst ska anmälas till ett nytt svenskt lopp två veckor senare i januari, så kommer den hästen ha 31 868 kronor som startprissumma i Sverige. Trots att den inte startat alls efter segern i det svenska debutloppet.

Ytterligare förändring för italienskregistrerade hästar
För hästar registrerade i Italien blir det ytterligare en förändring, eftersom Svensk Travsport från 2023 beräknar italienska prissummor på delvis nytt sätt. Läs mer om det via länken nedan. Tillsammans med valutaförändringen innebär det att italienskregistrerade hästar beräknas ha drygt tjugo procents högre startprissummor när de ska anmälas till svenska lopp 2023.

De aktuella valutakurserna kan du hitta via länken nedan.