VD-brev: Utmanande tid kräver gemensamt arbete

När året går mot sitt slut är det vanligt att blicka tillbaka på och reflektera över det år som gått. Det kommer jag göra i det här VD-brevet också. Men det mycket problematiska världsläget vi befinner oss i gör att arbetet framåt för att möta travsportens utmaningar redan är igång. En stor fördel är att travsporten för ett år sedan enades kring en gemensam, långsiktig, affärsplan vilket gör att vi fortsatt kan hålla en tydlig kurs trots en stormig omvärld.


Vid den här tiden förra året skrev jag ett VD-brev med framtidshopp om att vi skulle gå in i ett nytt år, trots kvarhängande covid-19, stärkta av en förbättrad ekonomi och ett gemensamt arbete. Förhoppningen var att 2022 på något sätt skulle bli ett "normalt" år. Som vi alla vet blev 2022 långt ifrån normalt med krig i vår absoluta närhet och en historiskt djup ekonomisk kris. Något som också påverkat travsporten och vår intjäningsförmåga.

En relativt offensiv budget

När styrelsen nyligen presenterade budgeten för 2023 var det en underbalanserad budget som kommer ta av Svensk Travsports egna kapital för att upprätthålla de höjda nivåerna från 2022. I det här extrema ekonomiska läget som världen och travsporten befinner sig i ansåg styrelsen, med travets ägarkonsortium bakom sig, att det var motiverat att frångå det nyligen beslutade ägardirektivet och ta av det egna kapitalet för att inte behöva sänka några medel till aktiva och banor.

Jag vet att det finns en besvikelse hos framförallt många aktiva och hästägare att det inte blev någon höjning av prismedlen i år. Och jag har förståelse för att de höjda kostnaderna gör det svårt att få ekonomin att gå ihop. Men vi ska också komma ihåg att det till årets budget gjordes en historisk höjning med 200 miljoner kronor för att såväl aktiva som banor skulle kunna börja arbeta långsiktigt utifrån en höjd bottenplatta. Att vi kan gå fram med en budget som bibehåller den förhöjda nivån får i det här läget anses som relativt offensivt.

Men med det sagt påbörjas nu ett arbete för att hålla styrfart på ekonomin under 2023 så vi kan prognostisera rätt och även prioritera i kostnader. I det ingår ett tätt samarbete med vårt dotterbolag ATG där vi som ägare har höga förväntningar på ATGs resultat.

Ett historiskt år

Om vi ändå blickar lite bakåt och ser vad 2022 inneburit för travsporten så finns det en hel del positivt att ta med sig. Att vi ändå gick in i året med en ekonomi i balans möjliggjorde flera efterlängtade satsningar hos framförallt banorna. Inför året sattes också en gemensam affärsplan som förankrades både hos ATG och Svensk Travsports medlemmar. För första gången har nu travet en långsiktig affärsplan att arbeta utefter. Det har gett oss möjlighet att arbeta strukturerat och fokuserat med att exempelvis modernisera anläggningar och rekryteringsfrågan med mera. Hållbarhet har också blivit en naturlig del i alla beslut inom travsporten framåt, vi har tagit stora kliv på kort tid.

En annan historisk milstolpe är också att Svensk Travsport tecknade avtal med två nya spelbolag utöver ATG. Både Svenska Spel och Unibet är nu kunder till Svensk Travsport och arbetet med hur de vill använda travet både som spelprodukt och partner pågår nu för fullt. Det är glädjande att travsporten är attraktiv för fler och att de ser utvecklingspotential tillsammans med oss.

Svensk Travsport förändrades också i grunden då helt nya stadgar antogs på årsmötet i april. Det förändrar i mångt och mycket styrmodellen inom travet och målsättningen är att vi ska arbeta bättre tillsammans och få mer fart i genomförandet av de beslut som tas. Att ändra stadgarna så övergripande som gjordes görs verkligen inte ofta, men det ligger ett gediget arbete bakom. Nu är det vårt gemensamma ansvar att använda den nya strukturen för att utveckla travet in i framtiden.

Ett sportsligt fantastiskt år

Mitt i alla travpolitiska diskussioner om styrmodeller och ekonomiska frågor så får vi aldrig glömma den sport som faktiskt pågår året om och ständigt bjuder på ny dramatik och otroliga prestationer.

Från starten på storloppssäsongen med Who's Whos seger i Paralympiatravet till den franska uppvisningen under Elitloppshelgen med Etonnant och Diable De Vauvert. Ingen glömmer heller Francesco Zets dramatiska vinst i Svenskt Travderby som cementerade hans roll som kullens kung.

En häst som vi nästan inte sett, men pratat desto mer om, är såklart Calgary Games. Efter en succéartad comeback kommer nu Timo Nurmos stjärna ta sig an den franska eliten. Till på köpet gör han julafton extra komplicerad för alla travintresserade då hans start i Prix Ténor de Baune ser ut att krocka med traditionsenliga Kalle Anka på tv. "Kalle eller Calgary" blir frågan…och jag tror inte det är så svårt att gissa utgången…

Vi ser också för första gången på länge en riktig fight om det allsvenska kuskchampionatet. Ulf Ohlsson har prenumererat på titeln i många år, men nu ser det ut som att det kan bli ett tronskifte när Magnus A Djuse håller ledningen med en vecka kvar på året. Dramatiskt!

Ett år med massor av genomförande

Jag gillar att då och då faktiskt punkta upp allt som genomförts på Svensk Travsport för att påminna oss om att det händer saker. Det är lätt att glömma när man för stunden kan vara helt fokuserad på en fråga eller debatt. Eller att man snabbt springer vidare till nästa fråga så fort något är avklarat. Som sagt så är slutet på året en tid för reflektion. Och jag vill därför punkta upp ett axplock av saker som genomförts under året.

 • Vi har genomfört ett stort arbete med våra interna processer och instruktioner för att bli ännu mer effektiva och säkra i vårt arbete.
 • Vi har satsat stort på cybersäkerhet, något som enbart har eskalerat under året när världen befunnit sig i ett oroligt läge. Detta för att skydda oss mot de attacker på exempelvis sportsystemet som vissa veckor är mycket omfattande.
 • Vi har fortsatt att arbeta med frågan om moms och beskattningsbar person genom både utbildning av aktiva, men också genom dialog med Skatteverket och politiker.
 • Vi har arbetat hårt med frågan om svenskföddbegreppet och ett förslag är nu ute på remiss.
 • Vi har på gång flera avelsfrämjande åtgärder för kallblodssporten och vi har haft stor framgång med våra digitala avelsvärderingar.
 • Vi har gjort ett stort arbete som vi kallar Travskola 2.0. Jag är övertygad om att det finns massor av potential hos travskolorna och att genom dem öka intresset för travsporten.
 • Vi har fortsatt det gigantiska arbetet med att utveckla ett nytt sportsystem – även på skandinavisk nivå. Vi är inte i mål, men vi börjar se konturerna av vad det nya sportsystemet kommer att vara. Och det ser bra ut.
 • Vi har fortsatt att satsa stort på hästvälfärd och utredning. Något som känns oerhört bra då en schysst sport är en central del av vårt uppdrag. Stjärnan som varit ansiktet utåt för detta har självklart varit antidopningshunden Lykke som fick stor uppmärksamhet när han gjorde entré i november i fjol.
 • Vi har stärkt reglementet kring användande av körspö ytterligare. Och vi får mycket god respons på våra ändringar även på internationell nivå.
 • Vi har lanserat kampanjen Vi är Sporten med syftet att höja stoltheten inom travet med en gemensam kommunikationsinsats.
 • Vi har börjat arbetet med den digitala kundresan. Årskortet för aktiva inom travet är en del, men banorna arbetar nu för fullt för att bli bättre på att kommunicera med sina kunder med hjälp av de digitala hjälpmedel som nu finns.
 • Vi har nu ett strukturerat hållbarhetsarbete som även inkluderar arbetet med säkra banor. Runt om i Sverige görs nu massor av bra satsningar. Det byggs solceller, man restaurerar stallar, man uppdaterar belysningen och löser många gamla problem man levt med i många år.

Ett nytt år framför oss

Många beslut vi fattat i år syftar såklart till förändringar under 2023. Det kanske mest uppenbara är den historiska förändringen i tävlingsschemat där vi dragit ner på antalet tävlingsdagar för att anpassa oss efter verkligheten. Vi har också beslutat att införa central propositionsskrivning vilket vi tror kommer förbättra för såväl aktiva som banor. Samtidigt gör vi satsningar med större fokus på Solvalla som nationalarena och inte minst STL Sommar som dels är en sportslig satsning med höjda prispengar på sommaronsdagarna, dels ett gemensamt eventkoncept som vi hoppas ska göra sommaren till en enda lång travfestival.

Utöver det sportsliga har vi en oändlig lista med initiativ, projekt och satsningar som ska genomföras under 2023. Och samtidigt ska vi hantera de dagliga svängningarna och oförutsedda händelserna. Om de senaste tre åren lärt oss något så är det att man aldrig vet vad som ska hända. Men just därför är det fortsatt så viktigt att vi gemensamt inom travet arbetar långsiktigt och fokuserat. På det sättet blir vi inte lika påverkade när det skakar i omvärlden. Tillsammans kan vi ta oss igenom det mesta. Det är en av många saker jag tycker är så fantastiskt med att arbeta i den här världen.

Men innan vi kastar oss över nästa års utmaningar hoppas jag att alla får en riktigt välbehövlig paus under julhelgerna med fokus på att ladda batterierna och umgås med nära och kära.

Jag önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2023!

Maria Croon, VD Svensk Travsport

Publicerad den 22 december 2022. kundtjanst@travsport.se