Solceller på Åbytravet, en del av en hållbar travsport

På Åbytravet pågår ett febrilt arbete med uppsatta miljömål och minskad miljöpåverkan i verksamheten, helt i linje med Svensk Travsports nyligen antagna hållbarhetsstrategi.


I strategin ingår att travsporten ska begränsa resursanvändningen och utnyttja möjligheter som till exempel ytor som travbanorna har, på ett ansvarsfullt sätt som bidrar till att minska miljöpåverkan. Åbytravet vill bidra till ett mer hållbart samhälle och travsport, och är sedan 2021 miljödiplomerade enligt märkningen Svensk Miljöbas. Installationen av en solcellspark på taket över transitytan är ett viktigt och stort steg i den riktningen.

Solceller, laddstolpar och robotgräsklippare är en del av vår långsiktiga satsning för att skapa en klimatneutral arena. Det känns fantastiskt bra att vi nu kan dra nytta av ett av våra stora tak och bidra med en hållbar energiförsörjning, säger Åbytravets anläggningschef, Gunnar Johansson

Cirkulärt samarbete mellan Åby Travsällskap och Mölndals Energi

- Förutom våra solceller har vi sedan tidigare i vårt samarbete med Mölndal Energi att vi kör upp vår gödsel till Riskullaverken. Där förbränns det och återkommer till oss i form av energi, så vi har därmed även en bra lösning för gödselhanteringen, fortsätter Gunnar Johansson.

Energin som Åbytravet köper från Mölndal Energi är till 100% förnybar, vilket också är en viktig del i omställningen till en ännu mer hållbar travsport.

– Vi är väldigt glada för samarbetet, att vi tillsammans med Åbytravet skapar förutsättningar för lokalt producerad el och värme och en hållbar energiomställning. Det är också ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi och på det viset kan vi hålla nere energikostnaderna, säger Richard Lundström, kundansvarig på Mölndal Energi.

Andra satsningar som Åbytravet gör i sin omställning är att se hur de kan utöka antalet laddstolpar, de byter ut all belysning till LED-lampor och det planeras för en robotgräsklippare.

Vi arbetar med djur, så det faller sig naturligt för oss att vi vill värna om både dem och planeten vi delar, avslutar Gunnar Johansson.

Solcellerna kommer att bidra med ca 220 000 kWh förnybar el varje år vilket innebär en årlig besparing på hela 102 215 Kg/år av koldioxid. Den egenproducerade elen ska användas till driften av Åbytravet och täcker då ca 10% av den totala förbrukningen – en investering som kommer betala tillbaka sig på 6 år.

Fakta om solcellsanläggningen

  • Använd takyta: 1 154 m2
  • Antal solcellspaneler: 486 st
  • Effekt: 238 kWp (toppeffekt)
  • Beräknad produktion: Cirka 220 000 kWh/år
  • Driftsättning: Juni 2022

Publicerad den 14 juli 2022. kundtjanst@travsport.se