Foto: Maria Holmén, TR Bild

Hästar i träning och licenser 15 april

Strax över 15 000 hästar i svensk träning 15 april – en nedgång med ett par procent jämfört med ifjol. Samma svagt vikande trend ser vi bland tränings- och kör/ryttarlicenser där vi idag har strax under 3 850 licenser.


Svensk Travsport brukar använda 15 april och 15 oktober som årliga mätdatum för antalet träningshästar och licenser. Under 2020 kunde vi notera en liten glädjande stabilisering för både två- och fyrbenta, efter en nästan tjugoårig period av negativ trend. Men nu två år senare ser det ut som 2000-talets minskning fortsätter igen.

Svenska licenser 15 april (220502).jpg

I mitten av 1990-talet hade svensk travsport sin absoluta guldålder med över 10 000 registrerade tränings- och körlicenser. Sedan dess har antalet licenser sjunkit med några hundra per år, bortsett från 2020 då det faktiskt var en liten ökning.

Jämfört med samma tid ifjol har licenssiffran sjunkit med tre procent, och det är främst B-licenserna som står för minskningen.

Siffrorna för antalet häst i träning har visat en sjunkande trend sedan 1990-talet men där ser det ändå hyggligt stabilt ut de senaste fyra åren. De svenska tränarna har sedan 2018 haft strax över 15 000 varm- och kallblod på sina träningslistor i mitten av april. I vår sjunker siffran något, cirka två procent.

Den detaljerade redovisningen kan du hämta här nedan. Där finns siffror för olika licenstyper, varm- respektive kallblod, hästarnas ålder, banregioner med mera.