Hästar i träning och licenser 15 oktober

Strax över 15 300 hästar i svensk träning 15 oktober – en nedgång med ett par procent jämfört med ifjol. Samma svagt vikande trend ser vi bland tränings- och kör/ryttarlicenser där vi idag har drygt 4 000 licenser.


Svensk Travsport brukar använda 15 april och 15 oktober som årliga mätdatum för antalet träningshästar och licenser. Under 2020 kunde vi notera en liten glädjande stabilisering för både två- och fyrbenta, efter en nästan tjugoårig period av negativ trend. Men nu två år senare ser det ut som 2000-talets minskning fortsätter igen.

Licenser 15 okt.jpg

I mitten av 1990-talet hade svensk travsport sin absoluta guldålder med över 10 000 registrerade tränings- och körlicenser. Sedan dess har antalet licenser sjunkit med några hundra per år, bortsett från 2020 då det faktiskt var en liten ökning.

Jämfört med samma tid ifjol har licenssiffran sjunkit med tre procent, och det är främst B-licenserna som står för minskningen.

Siffrorna för antalet häst i träning har visat en sjunkande trend sedan 1990-talet men där ser det ändå hyggligt stabilt ut de senaste fyra åren. De svenska tränarna har sedan 2018 haft runt 15 500 varm- och kallblod på sina träningslistor i mitten av oktober. I höst sjunker siffran något, cirka två procent.

Den detaljerade redovisningen kan du hämta här nedan. Där finns siffror för olika licenstyper, varm- respektive kallblod, hästarnas ålder, banregioner med mera.