Svensk Travsports årsredovisning 2022 publicerad

Nu är årsredovisningen för 2022 godkänd och publicerad här på travsport.se. Även i år är Svensk Travsports hållbarhetsredovisning inkluderad som en del av årsredovisningen 2022.


Nytt för i år är en ny och mer lättnavigerad design av publikationen, där det är enkelt för läsaren att navigera mellan olika kapitel i års- och hållbarhetsredovisningens innehåll.

Hållbarhet inom travsporten

Svensk Travsport har ett aktivt och systematiskt hållbarhetsarbete kopplat till relevanta aspekter för sporten. Frågor som varit och är viktiga innefattar våra hörnpelare - hästvälfärd, miljö och klimat samt etik och social hållbarhet.

Under 2022 har hållbarhetsarbetet för hela travbranschen från Svensk Travsport och travsällskapen fortsatt, med särskilt fokus på kommunikation av hållbarhetsstrategin i olika forum.

Svensk Travsport deltar även aktivt i miljö- och hållbarhetsfrågor som är gemensamma för hela hästnäringen, tillsammans med HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) och LRF Häst med flera organisationer.

Läs hela årsredovisningen nedan.