Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Fortsatt provtagning av föl 2023

Sedan 2021 tar Svensk Travsport dopningsprover även på ett antal fölungar varje år som ett del i ett pilotprojekt. Projektet initierades av avelsavdelningen efter att det under flera år förekommit rykten om att det fanns föl som behandlats i strid med sportens regelverk.


Projektet inleddes i liten skala 2021 med 22 slumpmässigt utvalda fölungar och under 2022 dubblades sedan antalet provtagna fölungar.

– Eftersom att det under en längre period dök upp rykten om föl som behandlats i strid med vårt regelverk bad vi hästvälfärdsavdelningen att utöka sin provtagning utanför tävling och även ta prover på årsföl, berättar avelschef Christina Olsson och fortsätter:

– Vi beslutade att ta prover på både föl som fötts här i Sverige och på föl som fötts i andra länder och kommit till Sverige för märkning och identifiering för sitt hästpass.

På alla föl som väljs ut tar man både blodprov och hårprov. Blodproven skickas in och analyseras enligt samma rutiner som för andra prov tagna i träning och tävling medan hårproverna tar längre tid att få svar på.

– Proverna som vi tog 2022 är inte helt färdiganalyserade än, men det har en naturlig förklaring eftersom det tar tid att få svar på hårproverna och de flesta prover tas under hösten, berättar Linda Höijer på Svensk Travsports avdelning för hästvälfärd.

Projektet kommer att fortlöpa även under 2023 och prover kommer att tas på ett antal föl under året.

– Hur många föl det blir i år är i dagsläget inte beslutat, men att vi ska fortsätta känns helt självklart, avslutar Christina Olsson.

Publicerad den 4 maj 2023. kundtjanst@travsport.se