STAD:s beslut gällande Mathias Andersson

Idag har Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD) fattat beslut i ärendet kring A-tränaren Mathias Andersson. STAD beslutade att Mathias Anderssons licens ska vara återkallad i ett år och att han ska dömas till 50 000 kr i böter för brott mot antidopningsreglementet.


Mathias Andersson har sedan den 2 december 2022 haft sin licens återkallad tills vidare under utredningen för misstänkta överträdelser mot antidopningsreglementet. STAD slår fast i sitt beslut att återkallandet av Mathias Anderssons licens ska börja gälla från och med det interimistiska beslutet togs. Mathias Anderssons licens återkallas därmed till och med den 2 december 2023.

- Vi är nöjda med att ärendet nu prövats av en oberoende instans och vi tycker att Ansvars- och Disciplinnämndens beslut är välbalanserat. Beslutet gällande ansvarsdelarna är i enlighet med vårt yrkande och det visar att vårt regelverk håller, säger Liv Färndahl, chefsjurist på Svensk Travsport.

Beslutet kan läsas i sin helhet här eller i länken nedan. Beslutet kan överklagas till Svensk Travsports Överdomstol inom 14 dagar.

För frågor, kontakta Liv Färndahl, chefsjurist Svensk Travsport, på liv.farndahl@travsport.se eller 073-079 92 47