Konstaterad kvarkaliknande infektion i Örebro- och Västra Götalands län


Länsstyrelsen Örebro län: 12/2; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zooepidemicus) hos häst i Karlskoga kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län: 12/2; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zooepidemicus) hos häst i Grästorp kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 12 februari 2020. kundtjanst@travsport.se