Misstänkt kvarka och hästinfluensa i Stockholms län


Länsstyrelsen Stockholms län: 12/2; misstänkt kvarka och hästinfluensa hos hästar i Haninge kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 13 februari 2020. kundtjanst@travsport.se