Konstaterad kvarkalikande infektion i Jämtlands län


Länsstyrelsen i Jämtlands län: 4/3; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Strömsunds kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 5 mars 2020. kundtjanst@travsport.se