Konstaterad kvarkaliknande infektion i Stockholm län


Länsstyrelsen i Stockholms län: 30/7; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) i Värmdö kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 30 juli 2021. kundtjanst@travsport.se