Konstaterad kvarkaliknande infektion i Värmlands län


Länsstyrelsen i Värmlands län: 15/9; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Sunne kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 15 september 2022. kundtjanst@travsport.se