Hälsa och välmående inom svensk trav- och galoppsport: HOV

Det finns en föreställning om att idrottsutövare är friska, starka och osårbara, både fysiskt och psykiskt. Att idrott är positiv för vår fysiska hälsa är sedan länge känt. Det vi pratar mycket mindre om är psykisk hälsa inom idrott, och det är även något man studerat i mycket mindre utsträckning.


Vi ser rapporter idag som handlar om en kraftig ökning av psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter i Sverige generellt. Hur det ser ut inom idrott och träning vet vi mindre om. Dock har flera stora idrottsprofiler öppet delat med sig av sina erfarenheter och också uppmanat till att kunskapen måste ökas.

För att öka kunskapen om hälsa, välmående och idrottsmiljö inom trav- och galoppsporten i Sverige genomförs nu en oberoende kartläggning av hur situationen kring dessa frågor ser ut. Detta är ett samarbete mellan Svensk Travsport, Svensk Galopp, HNS och ATG tillsammans med dr. Klara Edlund, legitimerad psykolog och forskare med lång erfarenhet av arbete med olika typer av ohälsa och prestationssvårigheter hos idrottsutövare. Läs mer om hennes arbete via länken nedan.

Syftet med kartläggningen är att få en bild av hur svenska utövare i trav och galopp upplever sitt mående och sin idrottsmiljö. Det här ger i sin tur möjligheten att både belysa de aspekter som fungerar bra inom svensk trav och galopp, men också att identifiera var det kan finnas problem med ohälsa och andra problem i miljön relaterade till utövandet. Den här kartläggningen görs som en satsning på hållbar hälsa som också ger höga prestationer inom sporten. Det är en unik möjlighet att få den kunskap som saknas för att komma till rätta med problem som det rapporteras om inom idrotten idag.Din röst behövs!

Kartläggningen kommer att genomföras under hösten 2022 och under början av 2023. För att resultaten ska bli så tillförlitliga som möjligt är det viktigt att alla ställer upp och hjälper till. Du som är utövare inom trav eller galopp och som fyllt 15 år kan bidra genom att fylla i en enkel enkät digitalt. Allas röst behövs för att vi ska få en så bra bild som möjligt av hur svensk trav- och galoppsport mår. Länk till enkäten finns nedan.

Kartläggningen genomförs som en vetenskaplig studie där enbart det team som arbetar med dr. Klara Edlund har tillgång till enkätsvaren. Alla resultat presenteras enbart på gruppnivå vilket betyder att det inte går att identifiera någon enskild person i någon presentation eller rapport. Du kan när som helst också avbryta ditt deltagande även om du påbörjat enkäten.

Har du frågor kring kartläggningen kan du kontakta dr. Klara Edlund via e-post.

Gör din röst hörd! Varje svar spelar roll.

Ansvariga för kartläggningen

{{card.subtitle}}

{{card.title}}

{{card.phone}}

{{card.phone2}}

{{card.shortDescription}}

{{card.title}}

{{card.subtitle}}


kundtjanst@travsport.se