Uppförandekod i ungdomens stil

1 januari 2017 trädde Svensk Travsports Uppförandekod i kraft som vi alla har ansvar att agera efter, oavsett ålder. En mer konkret beskriven uppförandekod som enklare kan kopplas ihop med vardagen kallar vi för Uppförandekod – i ungdomens stil.


"I travsporten spelar hästarna huvudrollen och hästens välbefinnande ska alltid komma i första hand – före krav från tränare, ägare, uppfödare, spelare med flera."I travsporten strävar vi efter att hästen ska må så bra som möjligt, hästen har huvudrollen. Just därför är det viktigt att hästen mår bra i alla lägen. Hästens välmående går före allt annat inom travsporten, så som tränare, kusk, funktionär, ägare med flera.

"En fri och öppen debatt gagnar travsporten. Samtidigt är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier och oavsett tid och plats."Vi ska alla få säga vad vi tycker och tänker. Samtidigt är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn till varandra (kuskar, funktionärer, publik med flera) när vi pratar och agerar. När man framför vad man tycker ska man tänka på att vara saklig och hålla god ton, både som person, på olika offentliga medier och oavsett tid och plats.

"Vi ska alla verka för att locka nya intressenter till travsporten genom att vara goda ambassadörer. Till travsporten är alla välkomna – oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar."Vi ska locka nytt folk till travet genom att vara goda representanter för travsporten i Sverige. Alla är välkomna till travsporten – oavsett ålder, kön, vart du kommer från, vem du är eller hur du är. Travsporten är en plats för alla!

"Vi måste alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer. De etiska och moraliska frågorna ska ständigt beaktas. Att tävla på lika villkor, vara ärlig och en god medmänniska är viktiga förutsättningar för vår travsport. Vi ska därför aktivt verka och agera mot fusk, dopning, mobbning och våld." Vi ska alla följa våra överenskomna bestämmelser och det är vårt ansvar att reagera och agera om någon bryter mot dem. Vi ska alltid visa hänsyn/respektera till vad som är rätt och fel. Att tävla med samma regler, vara ärlig och en god medmänniska är viktiga förutsättningar för vår sport. Vi ska därför reagera och agera mot fusk, dopning, mobbning och våld.

"Vi ska även värna miljön och sträva efter en minskad miljöpåverkan."Vi ska jobba för att värna miljön och påverka den så lite som möjligt.

"För oss handlar travsport om rättvisa, respekt, värdighet och glädje – och vi agerar för att visa det!"

Det som är skrivet i kursiv stil ovan är hämtat direkt från uppförandekoden. Du hittar den i sin helhet i rutan längst ner på sidan. 

 


kundtjanst@travsport.se