2016

Inom Hästnäringens ungdomssatsning genomfördes under 2016 tre projekt, Samarbete mellan travskola och ponnytravkubb, Travapp och Gymnasieturné.


Travapp

Att sprida kunskap om travsporten och nå ut till nya målgrupper blir allt viktigare i Svensk Travsports rekryteringsarbete. Under år 2015 påbörjades arbetet med att ta fram och utveckla en spel- och kunskapsapp om travsport. Stjärnloppet heter appen som på ett lekfullt sätt förmedlar kunskap om hästar och travsport till barn mellan sex och tolv år.

Spelet är uppbyggt i fem nivåer med stigande svårighetsgrad som alla innehåller tre olika delar – en snirklig körbana, kortare kunskapsfilmer och ett quiz med frågor kopplade till filmerna. Avsnitten handlar om allt från hästens naturliga behov till vad som är viktigt att tänka på vid utselning eller körning. Stjärnloppet går att ladda ned på App Store och till Android.

Målsättning:
Målsättningen under år 2016 var att marknadsföra Stjärnloppet genom olika marknadsföringskampanjer samt på mässor och/eller event. Vi vill nå ut och skapa ett intresse för barn och unga att söka sig till travbanan och travskolan.

Resultat:
Appen har använts som ett verktyg i rekryteringsarbetet när travsporten deltagit på mässor och event, eller som stöd i undervisningen på våra travbanor. Därutöver användes den också som en del av tävlingsmaterialet i tävlingen Ponnykampen presenteras av Agria. 

Det kommer framöver även fortsättningsvis att arbetas för att sprida Stjärnloppet genom artiklar, tävlingar och andra sätt som bidrar till synliggörande samt spridning.

Gymnasieturné

Med projektet vill vi sprida information och upplysa om travsporten och dess näring, vilka möjligheterna är och vad det kan innebära att gå ett gymnasium med inriktning travsport. 

Målsättning:
Målsättningen med gymnasieturnén är att öka kännedomen om travsport, vara ett stöd åt gymnasium med inriktning trav samt öka andelen elever på dessa gymnasier.

Resultat:
Under vårterminen besöktes högstadieskolor i närheten av gymnasieskolor med inriktning travsport och under hösten var fokus på att ta fram en strategi över hur travsporten långsiktigt ska arbeta för gymnasieskolor, och hur vi kan sprida information om gymnasieskolor till ungdomar som är i ålder att välja gymnasium.

Projektet fortsätter under 2017.

Samarbete mellan travskola och ponnytravklubb

Samarbete mellan travskola och ponnytravklubb är ett projekt som påbörjades under år 2015 och som nu ska tas vidare. Vi ville identifiera sätt att skapa naturliga samarbeten som bidrar till en ökad gemenskap mellan aktiva i ponnytravklubben och travskolan.

Målsättning:
Under år 2015 identifierades former för samarbeten och under 2016 ville vi rent konkret verka för att genomföra aktiviteter som skapar en naturlig gemenskap och goda samarbeten.

Resultat:
Ponnykampen; Inom ramen för projektet kördes Ponnykampen presenteras av Agria. Syftet med tävlingen är att bygga en gemenskap och vi-känsla mellan ponnykuskar, travskoledeltagare och andra unga på hemmabanan.

Schyssta kompisar; Alla aktiva inom Svensk Travsport har ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och framställer travsporten. Projektet Schyssta kompisar startade år 2016 som en del i projektet Samarbete mellan travskola och ponnytravklubb och är nu en del av Svensk Travsports uppförandekod (som infördes från och med 1 januari 2017) och etiska plattform. Schyssta kompisar syftar till att lyfta frågan om hur vi är just schyssta mot varandra både i och utanför stallet, men även på nätet.

Ungdomarna på träffarna, skapade tillsammans en affisch där de, utifrån Svensk Travsports uppförandekod och träffens gemensamma diskussioner, bestämde hur de på deras hemmabana ville bemöta varandra, i stallet såväl som på nätet och i sociala medier.

Projektet fortsätter under år 2017 

Målgrupper vi jobbade mot under 2016

Behålla:

  • Unga personer men också vuxna i ungas närhet för att förmedla travsportens kärnvärden och vad det är vi står för.
  • Unga på travskolan.
  • Ponnytravaktiva kuskar och ryttare.

Rekrytera:

  • Barn och ungdomar som står utanför travsporten.
  • Föräldrar till barn och ungdomar.
  • Studievägledare.


kundtjanst@travsport.se