2018

Svensk Travsport har genom Hästnäringens ungdomssatsning (HUS) beviljats medel för att fortsätta driva projekten Gymnasieturné och Samarbete mellan travskola och ponnyklubb under år 2018. Två nya projekt i form av Stjärnappen samt Alternativa tävlingsformer har också tillkommit. HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav- och galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.


På ungdomssidan i travsporten arbetas det i huvudsak med att rekrytera och behålla de ungdomar som söker sig till travsporten. Under år 2018 kommer travsporten bland annat att arbeta med projekten Gymnasieturné med syfte att sprida information och upplysa om travsporten och dess näring, vilka möjligheterna är och vad det kan innebära att gå ett gymnasium med inriktning travsport, samt projektet Samarbete mellan travskola och ponnytravklubb med syfte att fortsätta arbeta in ett väl fungerande samarbete mellan ponnytravklubbar och travskolor/travsällskap.

Man kommer även att arbeta med att ta fram alternativa tävlingsformer och tävling med andra hästraser.

Gymnasieturné
Ett sätt att synliggöra och tillgängliggöra travsporten är arbetet som vi gör inom ramen för HUS-projektet Gymnasieturné. Arbetet, som påbörjades under 2016 fortsätter under 2017 med att utifrån de erfarenheter vi samlat på oss, fortsätta synligliggöra och informera om travsporten som en näring.

Med projektet vill vi sprida information och upplysa om travsporten och dess näring, vilka möjligheterna är och vad det kan innebära att gå ett gymnasium med inriktning travsport. Den långsiktiga målsättningen är att öka andelen elever på travgymnasier och genom detta, bidra till att travsporten får fler utbildade hästskötare. Vi vill inspirera till en framtida karriär inom hästnäringen och travsporten.

Samarbete mellan travskola och ponnytravklubb
Under 2017 fortsätter arbetet för ett naturligt samarbete mellan travskolan och ponnytravklubben som ska bidra till en ökad gemenskap mellan framförallt unga aktiva i travsporten. I detta ska fokus vara på framförallt fyra delar; Ponnykampen, Schyssta kompisar, mixtrav samt en fortsatt vidareutveckling av ponnytravet.

Utifrån den enkät som gjordes inom ramen för projektet 2015 där ponnytravklubbar och travskolor fick svara, och med de resultat som vi hoppas få genom den enkät som vi gjort under hösten 2016 där alla aktiva bjuds in att svara, ska vi arbeta vidare för att än tydligare stärka och integrera ponnytravet som en naturlig del av svensk travsport.

Andra delar är fortsätta arbeta för att fler unga inkluderas, bjuds in och blir en naturlig del av travsporten. Genom det vill vi hitta former för en naturlig gemenskap och vi-känsla på travbanorna och travskolorna.

• Ponnykampen 
Ponnykampen är tävlingen för de yngsta i travsporten och genomförs som en del i projektet Samarbete mellan travskola och ponnytravklubb. Förhoppningen och syftet med Ponnykampen är att projektet ska stärka ett naturligt samarbete mellan ungdomarna på hemmabanan men även synliggöra och uppmuntra våra unga aktiva inom ponnytravet. 

Det som ska genomföras är tio deltävlingar med en final, varav första tävlingen hålls 14/4 i Karlstad(Färjestad).

• Appen Stjärnloppet 
Appen ”Stjärnloppet” är en app som vänder sig till de yngsta i travsporten, samt till dig som vill lära dig mer om trav men kanske saknar en naturlig koppling och kontakt med denna.

Appen kommer att uppdateras och utvecklas för att bli långsiktigt fungerande och attraktiv.

Alternativa tävlingsformer – monté med islandshäst
Under året kommer Svensk Travsport att genomföra ett pilotprojekt där vi i enlighet med travsportens önskvärda läge utvecklar fler och andra tävlingsformer för att underlätta för fler att vara aktiva utifrån sina förutsättningar. 

Vi kommer att utreda möjligheterna att tävla med ytterligare en ras, samt se hur vi behöver utveckla regelverk och tävlingsformer. 

Det allra första montéloppet på Islandshäst genomfördes fredagen den 29/6 under travtävlingarna på Wången i samband med Ponnyelitveckan, med gott resultat. Ledare för projektet kommer under sommar/höst 2018 jobba med att vidareutveckla projektet.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Susanne Seppälä, ungdomsansvarig: susanne.seppala@travsport.se, 072-502 42 05.


kundtjanst@travsport.se