Information om utbetalning av prispengar/Information regarding transfer of earnings

Ägare till utlandsregistrerade hästar som tränas av tränare som saknar svensk licens, och har tävlat och tjänat prispengar på svenska banor f om 1 januari 2019, behöver för att få prispengar utbetalade fylla i blanketten "Ansökan om utbetalning av prispengar/Request for transfer of earnings"./Owners of horses registered outside of Sweden, trained by trainers who lack a swedish license, and has competed and earned prize money on swedish racetracks from January 1st, 2019 and onwards need to in order to get payment fill in the form "Ansökan om utbetalning av prispengar/Request for transfer of earnings".


Blanketten skickas till kundtjanst@travsport.se eller till Svensk Travsport AB, Ekonomiavdelningen, Box 20151, 161 02 Bromma, Sweden/Send the form to kundtjanst@travsport.se or to Svensk Travsport AB, Ekonomiavdelningen, Box 20151, 161 02 Bromma, Sweden.

Observera att en blankett per häst och månad behövs!/Please note that you need to send one form per horse and month.

Hanna Wallin

hanna.wallin@travsport.se