Prov tagna utanför tävling i augusti

Här redovisas de dopningsprover som tagits utanför tävling (till exempel prerace-prover och "out of competition"-prover) under augusti månad.


Alaska Dany Djokovic Who's Who
Alaska Kronos Ganga Bae Virginia Grif
Award Kronos Kentin Day Visa As
Baron Gift Makethemark Zaragoza
Brother Bill Propulsion Zelante O.P.
Bythebook Stonewashd Diamant Zona O.K.
Criterion Ultimaluna Grif  
Diana Zet Upset Face  


Observera att analystiden kan variera från prov till prov. Detta gäller även för prover som är tagna vid samma provtagningsdatum.

Linda Höijer
linda.hoijer@travsport.se

Publicerad den 11 september 2019. kundtjanst@travsport.se

Notiser