Ingen påföljd efter foderkontamination

Maracaz, tränad av Maria Ottosson, lämnade ett positivt dopningsprov (koffein) på Eskilstuna den 22 september 2020. Förekomsten av koffein har konfirmerats även i B- provet.


Utredningen har visat att det positiva dopningsprovet orsakats av en foderkontamination som tränaren inte kan lastas för. Maria Ottosson kommer därför inte att dömas till något ansvar, däremot kommer resultatlistan för Maracaz att korrigeras.