Ändring av markering för licenstyp i startlistorna

Med start inom kort kommer en förändring att göras i våra startlistor.


Tidigare har en tränare med B-licens haft ett a bakom sig i startlistan, vilket kommer från att B-licensen tidigare kallades för amatörlicens. Den bokstaven kommer nu istället att ändras till b. Vi vill motverka den förvirring som kan uppstå med ett a istället för ett b bakom en B-licensinnehavare och därför gör vi nu en ändring i startlistorna.

Publicerad den 9 januari 2020. kundtjanst@travsport.se

Notiser