Protokoll från förtroenderådet

Protokollet från förtroenderådet 12-13 mars 2020 är klart.


Protokollet finns nedan.