Risk för foderkontamination

Tidigare har foderföretaget GAIN gått ut med information om risken om förekomst av zilpaterol i sitt foder och publicerat fortlöpande information.


Nu har BETA, British Equestrian Trade Association, i Storbritannien, informerat om att det kan röra sig om fler fodersorter hos många fodertillverkare. BETA har en lista över fodertillverkare som kan vara drabbade, men menar samtidigt att det kan finnas fler. På listan finns; Allen and Page Products, Baileys Horse Feeds, Hilight Horse Feeds, Honeychop Horse Feeds, Saracen Horse Feeds och Spillers, Winergy and Pegasus.

BETAs lista med detaljer över vilken typ av foder det gäller.

Vi läkarna nedan finns GAINs egna information. 
https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/statement-from-gain-equine-nutrition-2/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/the-team-at-gain-equine-nutrition-are-hugely-disappointed/ 

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/gain-equine-nutrition-update/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/updated-statement-gain-equine-nutrition/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/gain-equine-nutrition-update-11th-october/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/gain-equine-nutrition-update-14th-october/

Kort om zilpaterol:
Zilpaterol (zilpaterol hydroklorid) är en β2 receptor agonist. Substansen används i vissa länder vid uppfödning av produktionsdjur då den har en anabol effekt för muskeluppbyggnad. Användning i Europa är förbjuden hos produktionsdjur och vid tävling är det en förbjuden substans.

Publicerad den 30 oktober 2020. kundtjanst@travsport.se

Notiser