Nya krav på vaccinationsdokumentation i Frankrike

Från och med den 1 juni 2021 måste alla hästar som startar i Frankrike inkomma med en fullständig dokumentation innehållande vaccinationshistoria för vaccination mot hästinfluensa och EHV-1.


Dokumentationen ska vara Le Trot tillhanda innan anmälningstiden till den aktuella tävlingsdagen löpt ut. Om dokumentationen inte har mottagits inom tidsfristen avvisas registreringen och hästen får inte starta.

Dokumentationen ska skickas via mail (courses@letrot.com) eller via den franska kundportalen Infonet.

Läs mer i informationen från Le Trot nedan (engelska och franska).