Protokoll från extra förtroenderåd

Protokollet från det extraförtroenderåd den 20 januari är klart.