Positivt A-prov av Järvsötekno

Travhästen Järvsötekno, som tränas av Morgan Lindberg, B- tränare på Skellefteå, lämnade ett positivt A-prov efter ett travlopp på Skellefteå den 27 december 2020.


Det urinprov som togs efter loppet visar i analysen av A-provet på förekomst av substansen dimetylsulfoxid (DMSO) över det internationella gränsvärdet. Farmakologiska expertgruppens bedömning är att analyssvaret är positivt avseende dimetylsulfoxid (DMSO).

B-provet skickas till ett franskt laboratorium för analys och en utredning är påbörjad av Svensk Travsport. Järvsötekno har startförbud tills vidare.

Fakta Dimetylsulfoxid
DMSO är en substans med antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper. DMSO finns inte i något registrerat läkemedel eller godkänt preparat för användning till häst i Sverige, dock tillverkas det som extempore-beredning av apotek. Enligt travsportens lista över karenstider har DMSO, oberoende av administrationssätt, en minsta karenstid på 14 dygn inför tävling.

Publicerad fredag 18 juni 2021. kundtjanst@travsport.se

Notiser