Enkät om hästhållningssystem för travhästar

Den här enkäten är en del av ett examensarbete inom Etologi och djurskyddsprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet och riktar sig till dig som har travhästar som tränas och tävlas.


Syftet med enkäten är att kartlägga hur travhästar hålls i Sverige och vilka anledningar som ligger bakom vilket hästhållningssystem en tränare väljer.

En länk till enkäten hittar du i rutan nedan.