Protokoll från fullmäktigemötet 2021

Protokollet från Svensk Travsports fullmäktigemöte 2021 är klart.


Se bilaga nedan.