Prov tagna utanför tävling i december

Här redovisas de dopningsprover som tagits utanför tävling (till exempel prerace-prover och "out of competition"-prover) under december.


A Gogo Girl Kardashian Omaha Zenz
Bachelor Girl Kazienka Simoni Perle Bo
Basisten Kersti Laser Piney Spring
Doctor Doxey Zenz Leonardo Pure Cashmere
Ester Eleonora Lilly Z. Riewa Bo
Hattie Madjica Hudson Sir Heartbreaker
Ingbass Making a Fire Tekno Perla
Jack Dalton Zenz Mill Blues  

Observera att analystiden kan variera från prov till prov. Detta gäller även för prover som är tagna vid samma provtagningsdatum.

Publicerad onsdag 26 januari 2022. kundtjanst@travsport.se

Notiser