Bollnästravet monterar elbilsladdplatser.

Som ett led i att minska vår användning av fossila bränslen och därmed även våra koldioxidutsläpp har Bollnästravet ingått avtal med det i Mora baserade företaget Next Green.


Next Green har som affärsidé att tillhandahålla och drifta laddningsstationer för publikt bruk runt om i Sverige. Med hjälp av applikationen CaCharge kan nu alla som vill ladda sin el- eller hybridbil göra det på Bollnästravet.

- Vi är oerhört glada och stolta över att vi nu kan erbjuda våra gäster och besökare möjligheten att ladda sin
elbil i samband med tävlingar eller lunchbesök här på banan, säger styrelseordförande Carl-Erik Sandström.

- Tillsammans med vår solcellspark som installerades förra året har vi kunnat minska vår energiförbrukning
rejält. Att vi nu även har en publik laddstation känns bara som en naturlig utveckling och vi kommer att
fortsätta vårt arbete med att ställa om från förbränningsmotorer till eldrift. Jag vill passa på att tacka Paul
Eriksson, Vd på Next Green som gjort detta avtal möjligt, säger travbanechef Stefan Samuelsson.

Publicerad den 28 juli 2022. kundtjanst@travsport.se

Notiser