Har din ansökan om fölregistrering kommit in?

Har du skickat in en ansökan om fölregistrering och undrar om den kommit fram?


Då kan du alltid gå in på vår sida för inkomna ansökningar och se en förteckning av alla ansökningar som inkommit till Svensk Travsport.

Om du nyligen skickat in en ansökan kan det vara så att den inte hunnit behandlas alls och därför inte syns i listorna.

Har du frågor om ansökan kan du alltid kontakta kundtjänst på kundtjanst@travsport.se eller 08-475 27 00.