Uppdaterad integritetspolicy

Vissa ändringar har gjorts i Svensk Travsports integritetspolicy och den uppdaterade versionen gäller per 20 maj 2022.


Ändringarna innebär främst att anställda och konsulter lyfts in i policyn. Dessutom har vissa lagringstider uppdaterats, hanteringen kring publik har förtydligats och en uppdatering har gjorts i grunderna för överföring till 3:e land.

Hela policyn kan du läsa via länken nedan.