Uppdaterade utrustningsbestämmelser

En utrustningsdetalj har lagts till i bestämmelserna. Wahlstén Premium Special Körgrimma fördelar trycket från tömmen både över nosryggen och via bettet och den får användas i svenska travlopp.


Se hela bestämmelserna i rutan nedan.