Indragen A-licens

Svensk Travsports licenskommitté har idag beslutat att dra in Nicklas Westerholms A-licens. Skälen till indragningen är ekonomiska.


Licenskommitténs beslut går att läsa i sin helhet nedan.