Enkät om ortopediska skador på travhästar

Just nu genomförs en studie på SLU med titeln Kartläggning av ortopediska skador och diagnostik på travhästar i Sverige. De behöver nu hjälp av så många tränare som möjligt som svarar på en enkät.


Enkäten är riktad till travtränare i Sverige och är helt anonym. Den tar 5-10 minuter att genomföra. Syftet är att kartlägga hur det ortopediska hälsoläget ser ut bland våra travhästar samt undersöka hur hästar utreds och behandlas i Sverige. Detta för att på sikt kunna främja arbetet med att förbättra diagnostik och behandling av hälta hos travhästar.

Tack för att du tar dig tid till att medverka i undersökningen för att utveckla arbetet med veterinärvården hos travhästen i Sverige!

Enkäten hittar du via länken nedan.