Förändringar i utrustningsbestämmelserna

Från och med 1 januari 2024 görs några förändringar och förtydliganden i utrustningsbestämmelserna.


Våra hästars välfärd är en mycket central del i våra regelverk och vi tittar ständigt på hur vi kan göra dem bättre och tydligare. Utrustningsbestämmelserna gäller från och med en timme före första loppets start, gäller även kvalificerings- och premielopp, till och med tävlingarnas slut.

Förtydliganden som lagts till inför 2024 efter diskussion i Nordisk Djurvälfärdskommitté:  

  • Oklädda entömsbett med parerstänger ska alltid vara försedda med bettskivor.
  • Tungfelsbett ska ha roterande tungklaff eller en sådan utformning att klaffen inte riskerar orsaka tryck i gommen.

  • Skygglappar, murphybländare och motsvarande ska ha en enhetlig färg. Avvikande färg eller reflekterande material på insidan är inte tillåtet. Reflekterande material som kan orsaka obehag har länge varit otillåtet på insidan av skygglapparna och nu utökas regleringen till att även omfatta till exempel vitfärgade insidor på svarta skygglappar.

  • All tejpning på hästens kropp är förbjuden med undantag av klisterbandage och motsvarande som får användas som benskydd. Detta innebär att klisterbandage (vet-flex, elastoplus och motsvarande produkter) fortsättningsvis får användas för att skydda hästarnas ben under eller i stället för gamascher, senskydd eller knäkappor. Tejpning av övriga delar av kroppen och i andra syften är inte tillåtet.

Utrustningsbestämmelserna i sin helhet finns i rutan nedan.