Resultatkorrigering Rättvik 26 maj 2022

Jocke Thå segrade i ett lopp i Rättvik 26 maj 2022. Både A- och B-prov var positiva (se tidigare notis nedan) Svensk Travsports ansvars- och disciplinnämnd (STAD) dömde ansvarig tränare för överträdelse av antidopingsreglementet.


Beslutet har nu vunnit laga kraft vilket medför att resultatet i aktuellt lopp korrigeras. Jocke Thå har fråndömts segern och övriga hästar flyttats upp ett steg i resultatlistan. Ny segrare i loppet är Chasingneonrainbow.