HOV-rapporten nu presenterad

Den vetenskapliga studien om hälsa och välmående inom trav- och galoppsporten som genomförts av Dr Klara Edlund på uppdrag av Svensk Travsport och Svensk Galopp, är nu presenterad.


I den oberoende kartläggningen framkom det tydliga indikationer på allvarliga och omfattande missförhållanden inom trav- och galoppsporten. Med data och faktaunderlag arbetar vi nu vidare på handlingsplanen för en hållbar sport för både människor och hästar.

– Utöver travsportens nya Uppförandekod och ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor är ytterligare arbete påbörjat, bland annat tillsammans med HNS (hästnäringens nationella stiftelse), för att kunna erbjuda rätt insatser och stöd till de arbetsgivare som så önskar – allt för att komma till rätta med de missförhållanden som kartläggningen visar. Studien är genomförd inom trav- och galoppsporten, och genom samarbetet med HNS kan vi också dela handlingsplan och lösningar inom hela hästnäringen, säger Maria Croon.

Arbetet med den vetenskapliga presentationen av Dr Klara Edlund är nu klar och den slutliga publiceringen av studien sker 2023-10-04 i en vetenskaplig tidskrift. Vi kan därför nu också presentera studien i sin helhet nedan.