Hjul från Hepta Wheels förbjuds från 1/10

Svensk Travsport beslutar att hjul av märket Hepta Wheels inte kommer att vara godkända att användas vid travtävlingar från och med den 1 oktober 2023.


Grund för beslutet
Vid två tillfällen under år 2023 har hjul från märket Hepta Wheels gått sönder inför travlopp. Under de senaste fem åren har fem andra incidenter kommit till Svensk Travsports kännedom där Hepta Wheels-hjulen har brustit.

Enligt 45 § Svensk Travsport Tävlingsreglemente kan ST bestämma att varje typ av utrustningsdetalj, innan den får användas i tävling, ska ha godkänts av ST. Eftersom säkerheten för närvarande inte kan säkerställas för Hepta Wheels-hjulen i deras nuvarande konstruktion, har ST beslutat att dessa hjul inte är godkända för användning i tävlingar. Detta beslut kommer att fortsätta gälla tills tillverkaren kan visa, genom oberoende tester, att hjulen har de egenskaper som krävs för att klara av de påfrestningar som de utsätts för innan och under ett travlopp.

Publicerad tisdag 26 september 2023. kundtjanst@travsport.se

Notiser