Förtydligande av regelverket kring färg på skygglappar

Svensk Travsport uppdaterade utrustningsbestämmelserna den 1 januari 2024. En förändring som gett upphov till en del frågor rör tillåtna färger på skygglappar. Svensk Travsport tydliggör nu regelverket med att endast tillåta svarta flexibla skygglappar.


Regelverket kring användande av skygglappar är oförändrat förutom en skärpning gällande färg på flexibla skygglappar, så kallat norskt huvudlag. Där gäller nu att dessa skygglappar endast får ha svart färg på in- och utsidan. Att svart färg nu blir den enda tillåtna färgen på denna typ av skygglappar minimerar risken för olika bedömningar och tolkningar av reglerna. Utrustning ska inte orsaka obehag för hästen och syftet är att undvika det möjligt skrämmande överraskningsmomentet där något avvikande hastigt dyker upp i synfältet för hästen.

Färg på övriga typer av skygglappar regleras inte och precis som innan så gäller att fasta skygglappar, flexibla skygglappar (så kallat norskt huvudlag), murphybländare eller liknande kan beroende på utformningen begränsa hästen att se bakåt och/ eller åt sidorna. De får inte hindra hästen från att se rakt framåt. Det är inte tillåtet att stänga synen på ett öga på en häst som har syn på båda ögonen. Det är heller inte tillåtet med reflekterande material på insidan av skygglapparna.

Utrustningsbestämmelserna i sin helhet, där övriga grundkrav på utrustning och krav på utformning av huvudlag finns, hittar du nedan.