Justeringar i Tävlingsreglementet - halvårsskiftet 2024

Svensk Travsports styrelse har beslutat om ändringar i Tävlingsreglementet vilka gäller från och med den 1 juli 2024. Ändringarna utgör två mindre justeringar i paragraferna 10 § – Sportchef och propositionsskrivare samt 84 § – Regler för uttagningslopp.


För 10 § blir den nya lydelsen: För banor med totalisatorspel gäller att häst som ägs eller tränas av person som deltagit i propositions utarbetande inte får starta i lopp på den aktuella banan. Skrivningen om nära anhörig tas bort.

I 84 § har det skett en förändring i tillämpningsanvisningarna och den nya lydelsen blir: - Vid död löpning om sista kvalificeringsplats i försöksavdelning går den häst till final som hade högst poäng vid startanmälan till försöksavdelningen, vid beräkning enligt punkt 5 ”Startpoäng” i “Allmänna bestämmelser”, se travsport.se. Vid lika poängtal ska lottning företas.

Justeringen är ett förtydligande avseende poängberäkning.

Hela tävlingsreglementet hittar du nedan.