Beslut från STAD om interimistiskt indragen licens

Svensk Travsport beslutade den 17 april 2024 beslutat om att dra in licensen för den svenska A-tränaren Tomas Malmqvist tills vidare på grund av en pågående utredning gällande misstänkta avsiktliga överträdelser mot antidopningsreglementet. Beslutet överklagades till Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD) som nu meddelat beslut gällande den interimistiskt indragna licensen.


STAD:s beslut är att undanröja Svensk Travsports beslut att tillfälligt återkalla Tomas Malmqvists licens. STAD skriver i sitt beslut att de anser att den föreliggande utredningen som hittills presenterats av Svensk Travsport i sig får, oemotsagd, anses tillräcklig för ett beslut om återkallelse av licens i avvaktan på utredningens slutförande. STAD anser dock att Svensk Travsport i det aktuella ärendet inte med tillräcklig styrka visat att det rör sig om en avsiktlig överträdelse av 10 § antidopningsreglementet.

Svensk Travsport kommer nu analysera beslutet djupare och fokusera på ärendet som en helhet. Detta är ett delbeslut i ärendet och Svensk Travsport kommer presentera sin fullständiga utredning för STAD när den är färdigställd.

Läs hela beslutet här.

För frågor, kontakta förbundsjurist Carl Lindbom på carl.lindblom@travsport.se

Publicerad lördag 4 maj 2024. kundtjanst@travsport.se

Notiser