Hall of Fame 2009: Big Noon och Karsten Buer invalda

Svenske Big Noon och norske Karsten Buer.
Det är de två travsportutövare som 2009 väljs in i Hall of Fame - Travets Storheter - vid Nordiska Travmuseet i Årjäng.


2007 var premiäråret för Hall of Fame, som sedan dess ingår som ett fast inslag i Nordiska Travmuseets repertoar. Först ut var då Ulf Thoresen och Sören Nordin. 2008 valdes Stig H Johansson och Steggbest in i den exklusiva församlingen.

De två- och fyrbenta travsportutövare som väljs in i Hall of Fame avbildas av träsnidaren Leif Andersson, som är hemmahörande i Årjäng. Träfigurerna föreställande medlemmarna i Hall of Fame ingår efter avtäckningen i den permanenta utställningen, medan huvudpersonerna - eller -hästarna - får en mindre träfigur att ta med hem till prisskåpet. 2009 väljs en svensk och en norsk travsportutövare in i Hall of Fame: Big Noon och Karsten Buer.

Motivering, Big Noon:
"Han var travkejsaren, som med enorm utstrålning, omisskännlig aktion och flammande het segervilja under sina härnadståg utanför landets gränser tog ut riktningen mot framtiden i svensk travsport. Han var fixstjärnan som skänkte travsporten i Sverige en dittills otänkbar uppmärksamhet. Som förste svenskfödda häst underskred han drömgränsen 1.20, och innan han drog sig tillbaka från tävlingsbanan hade han slagit svenska rekord i samtliga ålderskategorier. Tredje representanten för svensk travsport att väljas in i Hall of Fame - Travets Storheter - är: Big Noon."

Motivering, Karsten Buer:
"Med nøysomhet og blikk for detaljer hadde denne personen evnen til alltid å ligge et hestehode foran og føre an travsportens utvikling. Med særdeles gode ferdigheter både som trener og kusk har denne skikkelsen satt dype spor i norsk travsportshistorie. Han var sin tids ledende travskikkelse og champion i sitt fag. Den tredje til å velges inn i Hall of Fame - Travets storheter fra norsk side er: Karsten Buer."

Hall of Fame - Travets Storheter - har sitt säte i Nordiska Travmuseet, men de som utser vilka som ska väljas in är en oberoende instans: en kommitté bestående av representanter för de svenska och norska travsportjournalistklubbarna, Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK) och Norska Travjournalisters Klubb (NTJK). SHK företräds i kommittén av SHK:s ordförande Martin Källberg, fackredaktör på Travronden. NTJK representeras av Holm Amund Holmsen, redaktör vid norska fackorganet Trav- og Galopp-Nytt.

Invalda i Hall of Fame - Travets Storheter
2007: Sören Nordin, Ulf Thoresen
2008: Stig H Johansson, Steggbest
2009: Big Noon, Karsten Buer

För mer information:
Marita Arvidsson, museichef Nordiska Travmuseet: 0573-711 800
Ole Jörgen Eng, Nordiska Travmuseet: +47-909 88 965
Martin Källberg, SHK: 070-545 74 31
Holm Amund Holmsen, NJTK: +47-95 257946

Publicerad den 11 juli 2009. kundtjanst@travsport.se