Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Lars Olofsson lämnar Svensk Travsports styrelse

Lars Olofsson avgår ur Svensk Travsports styrelse. Han har sett det som allt svårare att förena uppdragen som ordförande för banorna Boden och Skellefteå med att samtidigt vara ledamot i Svensk Travsports styrelse.


- Jag är kritisk till att vi inte premierar de banor som redan utvecklats och effektiviserats på det sätt som Svensk Travsport eftersträvar. Som ordförande för Norra Norrlands Travsällskap har jag blivit mer och mer besviken på att Boden och Skellefteå som ligger i framkant i förändringsarbetet inte får möjlighet att ta ansvar för fler stora evenemang. Jag inser att det kan uppfattas som att jag driver särintressen och väljer därför att kliva av och koncentrerar mitt arbete på att utveckla travsporten i Boden och Skellefteå, säger Lars Olofsson.

- Lars Olofsson gav oss det här tråkiga beskedet under styrelsemötet den 23 maj. Jag vill tacka honom för ett utmärkt arbete. Det hedrar Lars att ta beslutet att sluta när han känner att hans djupa lokala engagemang kommer i konflikt med den helhetssyn som är fundamental för vårt arbete, säger Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist.

Lars Olofsson har varit ledamot i styrelsen i sju år och hade ett år kvar på sin mandattid. Han var även utsedd som travsportens representant i ATG:s styrelse som han nu också lämnar. Marjaana Alaviuhkola kommer att föreslås ersätta Lars Olofsson i ATG. Kompletteringsval till Svensk Travsports styrelse kommer att ske på den ordinarie föreningsstämman i april 2015.

Mats Fransson
mats.franson@travsport.se

Publicerad tisdag 27 maj 2014. kundtjanst@travsport.se