Einar Andersson väljs in i Hall Of Fame

Einar Andersson har dokumenterat hästen genom sin kameralins under mer än ett halvt sekel på ett närmast oefterhärmligt sätt. Hans nyfikenhet, vilja och drivkraft har aldrig stannat av och inte heller hans djupa intresse för travsportens alla olika delar. Ingenting har varit för stort eller för litet för honom. Einar Andersson är unik inom sitt gebit, vilket har gjort honom till en av världens allra främsta och mest kända hästfotografer.


Einar Andersson föddes i Blekinge för mer än 90 år sedan. Närmare bestämt på Sternö utanför Karlshamn. Till Stockholm anlände han på 1940-talet. Nyfikenheten har alltid var Einars ledord och hans gärningar har lett till många konstnärliga ”möten”.

Självaste Salvador Dali kopierade in några av sina fjärilar på Einars hästfotografier och även Carl-Fredrik Reuterswärd, vars skulptur ”Non-Violence-revolvern” finns att beskåda utanför FN-huset i New York, samarbetade han med.

Genombrottet som fotograf kom på mitten av 50-talet. Einar tog bland annat den klassiska upploppsbilden från Ryssgalan, där Gay Noon kämpade ner både ryska vidundret Gibrid och Frances Bulwark. Einar utvecklade sin förmåga och blev erkänd internationell bildjournalist inom häst- och travsporten. Under 60-, 70- och stora delar av 80-talen var Einar Andersson den mest kände svensken i den internationella travsporten.

Under många år drev Einar Andersson en egen bildbyrå tillsammans med hustrun Inga under Solvallas A-läktare. Senare sålde han sitt livsverk till Svenska Travsportens Centralförbund och numera finns hans arkiv i Kanal 75:s regi. Einar Andersson erhöll Årets hästjournalistpris av Svenska Travsportens Centralförbund 1999.

Något som Einar Andersson alltid haft svårt för – det delar han med många andra journalister – är byråkrater, personer som många gånger saknar både känsla och respekt för historiens möjligheter. Och var det något som Einar Andersson brann för var det historier, han levererade fotografiska berättelser – betraktelser som många gånger inte behövde en text. Bilden talade för sig själv!

Einar Andersson var hovfotograf för banornas bana, Roosevelt Raceway, i New York. I Sverige vann han fototävlingen ”Årets Bild” 1960, i USA har han vid några tillfällen vunnit pris för ”Årets Hästbild”.

Strängarna på hans lyra har varit nästan oändliga. Det var Einar Andersson som bland annat låg bakom klassindelningen inom rikstoton, det var hans idé med gratisprogram och även propositionshäftet, som gjorde sporten lättillgänglig för aktiva och spelare.

Einars nyfikenhet, hans vilja och drivkraft har aldrig stannat av och inte heller hans djupa intresse för travsportens alla olika delar. Einar Andersson har dokumenterat hästen genom sin kameralins under mer än ett halvt sekel på ett närmast oefterhärmligt sätt och det ska inte bara svensk utan också världens travsport vara honom djupt tacksamma för.

Motivering:
Einar Andersson har dokumenterat hästen genom sin kameralins under mer än ett halvt sekel på ett närmast oefterhärmligt sätt. I Sverige har han tagit ”Årets Bild”, i USA har han vid några tillfällen vunnit pris för ”Årets Hästbild”. Erhöll Årets hästjournalistpris 1999 av Svenska Travsportens Centralförbund. Einar Andersson är unik inom sitt gebit, vilket har gjort honom till en av världens allra främsta och mest kända hästfotografer.

Einar Andersson har satt stort avtryck även inom travspelets organisation. Det var han som bland annat låg bakom klassindelningen inom rikstoton, det var hans idé med gratisprogram och även propositionshäftet. Strängarna på hans lyra har varit nästan oändliga. Ingenting har varit för stort eller för litet för honom.Hans nyfikenhet, vilja och drivkraft har aldrig stannat av och inte heller hans djupa intresse för travsportens alla olika delar.

Fakta:
Namn: Einar Andersson
Född: 1926 i Blekinge.
Meriter: Internationell bildjournalist inom häst- och travsporten. Under 60-, 70- och stora delar av 80-talen var Einar Andersson den mest kände svensken i den internationella travsporten. Tog Årets bild 1960 i Sverige, och flera gånger fått utmärkelse för Årets hästbild i USA. 1977 erhöll han Award of Special Excellence från Harness Tracks of America. 1993 fick han Svenska Travsportens Centralförbunds lilla hederstecken och 1999 fick han Årets hästjournalistpris av samma organisation. Einar Andersson har även satt stort avtryck inom spelet och han låg bland annat bakom klassindelningen inom rikstoton, gratisprogram och även propositionshäftet, som gjorde sporten lättillgänglig för aktiva och spelare.

Hittills invalda:
År, Namn
2007, Sören Nordin, Ulf Thoresen
2008, Stig H Johansson, Steggbest
2009, Big Noon, Karsten Buer
2010, Bulwark, Rex Rodney
2011, Berndt Lindstedt, Alm Svarten
2012, Uno Swed, Frances Bulwark, Gunnar Eggen
2013, Gert Lindberg, Legolas, Kjell Carlsen, Egil Alnäs, Olle Goop, Margareta Wallenius-Kleberg, Vintilla, Ina Scot, Järvsöfaks, Ego Boy, Stig Lindmark, Gösta Nordin, Gunnar Nordin, Express Gaxe, Lars Lindberg
2014: Victory Tilly, Queen L., Sjunga Best, Trygve Diskerud, Atom Vinter, Stefan Melander
2015: Bork Rigel, Tamin Sandy, Copiad, Bo Fransson, Håkan Wallner, Örjan Kihlström
2016: John Buer, Einar Andersson.

Hall Of Fame – Travets Storheter – har sitt säte i Nordiska Travmuseet, men de som utser vilka som ska väljas in är en oberoende instans: en kommitté bestående av representanter för de svenska och norska travsportjournalistklubbarna, Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK) och Norska Travjournalisters Klubb (NTJK).

För mer information kontakta:
Marita Arvidsson, Museichef Nordiska Travmuseet
Telefon: 0573-71 18 00
Mobil: 076-827 08 90
E-post: marita@travmuseet.com

Information från Nordiska Travmuséet

Publicerad den 27 juni 2016. kundtjanst@travsport.se