Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Information om ändrade karenstider och ny karenstidslista – gällande från 3/9-18

Tidigare har Svensk Travsport publicerat flera olika karenstidslistor där man redogjort för karenstider och förbud för läkemedel, substanser och åtgärder. Dessa listor har sammanförts till ett dokument för bättre översiktlighet och publiceras före 3/9-18. Besluten har tagits i den nordiska dopingkommittén NEMAC, och införs samtidigt för de skandinaviska trav- och galoppförbunden. För att informera i tid angående några av de kommande karenstidsförändringarna meddelas nu de viktigaste nedan;


Förlängd karenstid för mepivacain

- För substansen mepivacain förlängs karenstiden från minst 4 dygn (96 timmar) till minst 6 dygn (144 timmar). Mepivacain ingår i lokalbedövningsmedlet Mepidor vet. och som är inregistrerat för ledanestesi av häst. Även Mepiblock Vet. är inregistrerat läkemedel men läkemedlet tillhandahålls inte för närvarande. Substansen ingår även i ett flertal lokalbedövningsmedel för människa.

Att injicera/punktera led har enligt allmänna bestämmelser fortsatt en karenstid på 14 dagar.

Förkortad karenstid för dexametason-natriumfosfat i led

- Baserat på nyare vetenskapliga studier har NEMAC beslutat att det är motiverat att förkorta karenstiden vid injektion av led/senskida/bursa med dexametasonnatriumfosfat från minst 28 dygn till minst 14 dygn.

Dexametasonnatriumfosfat är en substans med kortvarig effekt och snabb utsöndring. På svenska marknaden finns läkemedlet Dexaject inregistrerat för ledbehandling av häst.

- Övriga, mer långtidsverkande kortisonpreparat som används till häst för ledbehandling har kvar minst 28 dygns karenstid.

Förkortad karenstid för en del behandlingsmetoder m.m.

- Fysikalisk behandling inklusive kiropraktik, soft laser, lågeffektlaser, LED-ljus och annan ljusbehandling, naprapati, osteopati, ultraljudsbehandling och magnetterapi blir förbjudet enbart på tävlingsdagen. Tävlingsdagen startar vid midnatt (00:00) och slutar när hästen har gått i mål i sitt lopp (sina lopp om det är heatlopp).

- Förkortning av ett antal karenstider av läkemedel och/eller substanser med anledning av ändring i Jordbruksverkets föreskrift L17 (bil. 2 med karenstider tagits bort).

- Utrustning för behandling eller behandlingsmetoder marknadsförda med påstådd smärtstillande effekt (medicinskt påstående) har fortsatt 96 timmars karenstid.

- Karenstiderna för akupunktur, TNS, IRAP och stötvågsbehandling (shock wave therapy) förblir oförändrade.

Råd om försiktighet vid användning av vissa läkemedel och fodertillskott

- Samlad information om försiktighet vid användning av långtidsverkande glukokortikoider kommer även att finnas i den nya listan.

- För att undvika positiva dopningsprover rekommenderas att inget annat än normalt foder och vatten ska ges på tävlingsdagen.

Antti Rautalinko
antti.rautalinko@travsport.se

Publicerad den 16 augusti 2018. kundtjanst@travsport.se